De zwerfkinderen in Rio – Help mij leven

Zwerfkinderen in Rio

De omstandigheden voor zwerfkinderen in Rio de Janeiro zijn verschrikkelijk. Kilometers lange sloppenwijken, waarin bendes strijden om hun territorium. Je moet per dag zien te overleven in een omgeving van drugs en geweld, waarin je je leven niet zeker bent. Langer dan een dag vooruit plannen heeft geen enkele zin en onderwijs of werk is ver te zoeken. Dit aangrijpende verhaal is de kapstok om pijnlijk duidelijk te maken dat kinderen in Rio de Janeiro de dupe zijn van een corrupte samenleving waar alles draait om geld en macht.

De eventuele opbrengsten uit de verkoop van het boek, de musical, de entreekaarten, sponsoring en andere activiteiten die de kinderen nog gaan bedenken om aandacht te vragen voor de zwerfkinderen, komen geheel ten goede van de stichting ‘Help mij leven’. Deze stichting zet zich al jaren in voor straatkinderen in Rio de Janeiro en is erkend als ANBI en heeft het CBF keurmerk voor kleine goede doelen.

Met dit project probeert men geld in te zamelen voor de stichting ‘Help mij leven’. Deze stichting probeert via hun medewerkers in Rio de Janeiro het harde, dagelijkse bestaan van de vele zwerfkinderen daar waar mogelijk te verlichten of ze weg te halen uit de zeer gevaarlijke favela’s die deze grote wereldstad kent.

Spek & Bonen

Spek & Bonen is een samengestelde theatergroep van de BHS. (Burgemeester Harmsmaschool). De groep is vanaf november bezig met repeteren. 

De cast van Spek & Bonen bestaat uit 6 leerlingen van de BHS, waar we heel erg blij mee zijn. En wie zijn we? We zijn Myrthe Koers en Regina Visser. 

Voor de volledigheid nog even de link naar de website van de stichting: http://www.helpmijleven.org/