Educatie bij Tûmba

Project ‘40 dagen niet schelden’

Kinderen op verschillende basisscholen in Nederland hebben dit contract al ondertekend. Hierbij wordt een contract getekend waarmee kinderen aangeven dat ze niet schelden. Als ze wel de neiging hebben om te schelden gebruiken ze onschuldige woorden als popcorn of cola.

Er is geen scheldwoordenpolitie op school, maar kinderen houden elkaar in de gaten. De afspraak om niet te schelden is overal van kracht! Op school, maar bijvoorbeeld ook op het voetbalveld. De school kan er voor kiezen om ook lessen te krijgen omtrent het schelden. Bijvoorbeeld gezamenlijk met de klas woorden opschrijven die ze wel eens gebruiken en bespreken wat je voelt als je uitgescholden wordt.

Voorheen gingen ze na de 40 dagen gezamenlijk naar de film en kregen ze een certificaat. Nu wordt het project afgesloten met een lipdup, maar dan niet de gebruikelijke werkvorm bij een lipdup. Tijdens het project gaan kinderen al materiaal verzamelen om te gebruiken in de lipdup. Denk hierbij aan zelfgemaakte T-shirts, tekeningen, rap. De lipdup wordt ondersteund door tekst en niet door muziek. Wel zal alles worden opgenomen in één shot. Er wordt hier één dag voor uitgetrokken.

Het leuke van deze werkvorm is dat de kinderen gericht bezig zijn het project waardig af te sluiten. Het groepsverband is belangrijk, evenals samenwerken en hun creativiteit wordt gestimuleerd.

Aan het einde van deze dag krijgen ze het certificaat en binnen een week is de opname van de gemaakte lipdup gereed.

(Alles is mogelijk en bespreekbaar bij dit project).

Wie van de drie?

Wie van de 3 is geïnspireerd op het bekende tv-spel uit de jaren zeventig, waarbij een panel van bekende Nederlanders moest raden wie van de drie kandidaten bijvoorbeeld de echte bakker was.

Bij de huidige versie stellen drie kandidaten (waaronder ik) zich voor aan een groep en vertellen dat ze homoseksueel zijn. Aan de groep de opdracht om, via het stellen van vragen, er achter te komen wie van de drie de waarheid spreekt. Van te voren wordt de groep, bijvoorbeeld leerlingen van  een middelbare school, opgesplitst in vier kleinere groepjes. Ieder groepje bedenkt een aantal vragen en wijst een woordvoerder aan. In drie rondes mogen de woordvoerders vragen stellen. Aan het slot van het spel maakt de echte homo zich bekend en wordt het spel afgerond met een klassikaal gesprek.

Doelgroep: leerlingen en studenten in het voortgezet onderwijs, MBO en HBO.

Over Tûmba

De ‘tumba’ is een Caribisch muziekgenre. Het staat symbool voor saamhorigheid en verbinding. In Tibet geeft ‘tumba’ gezamenlijkheid aan. In Fryslân staat Tûmba voor een mienskip (gemeenschap) waarin ze én bruggen bouwen én kleur bekennen.

In de visie van Tûmba is er een overeenkomst tussen het betalen van een eerlijke prijs aan producenten in Azië of Afrika en het gelijk behandelen van werknemers hier in Fryslân ongeacht leeftijd, afkomst en seksuele voorkeur. Of het nu om hier of daar gaat, ze steunen op dezelfde morele basis. Het gaat hierbij over onszelf en anderen, over betrokkenheid, relativeren, tolerantie, over liefhebben en vechten, over Ubuntu en Hannah Arendt, over moraal zonder moraliserend te willen zijn.

Tûmba verbindt Fryslân met de wereld en dat maakt Tûmba tot een unieke organisatie. Er ontstaan dwarsverbanden van antidiscriminatie tot duurzaamheid en van Fair Trade tot het tegengaan van pesten op het schoolplein. Thema’s die op het eerste oog nogal verschillen maar die bij nadere beschouwing hand in hand staan, omdat ze gebaseerd zijn op dezelfde uitgangspunten en wensen, út leafde foar de wrâld (uit liefde voor de wereld)